Gods liefdesbrief aan jou

Gods liefdesbrief aan jou

Jezus houdt van jou!

Jezus houdt van jou!

Welkom

 

Waarschijnlijk bezoekt u onze 'Belgium Arise' website nadat u een 'Gods Liefdesbrief aan jou' ontvangen hebt.  Geweldig.  Welkom!  Lees maar door.

Veel mensen hebben jammer genoeg een (voor)oordeel over God, Jezus, de Bijbel en de eeuwigheid zonder de inhoud van de Bijbel te kennen. Wenst u een gratis Nieuw Testament te bestellen?  Voel u vrij om ons te contacteren via mail of WhatsApp, wij helpen u graag verder. Hieronder krijgt u alvast een voorproefje van de Bijbelse Boodschap.

We bidden u Gods zegen toe.

 

4 stappen naar vrede met God

STAP 1

ONTDEK GOD’S PLAN: VREDE EN LEVEN

Het is Gods bedoeling dat wij hier en nu blij en gelukkig leven. Hoe komt het toch dat de meeste mensen dit echte leven niet kennen? 

Citaat uit de Bijbel: Want Gods ​liefde​ voor de mensen was zo groot, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven. (Johannes 3:16)

 

STAP 2

HET PROBLEEM: BREUK TUSSEN GOD EN MENS

God schiep de mens zo dat hij met Hem in contact kon komen. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven. God maakte van die mens echter geen robot die Hem automatisch zou liefhebben en gehoorzamen. Hij gaf hem de ruimte en de vrijheid om eigen keuzes te maken.

De eerste mens koos echter zijn eigen weg. En alle mensen zijn hem daarin helaas gevolgd. Op die manier is het echte leven verloren gegaan en is er een onoverbrugbare afstand gekomen tussen God en de mens

De Bijbel zegt daarover: Want alle mensen doen verkeerde dingen. Daardoor leeft niemand dicht bij God. (Romeinen 3:23)

Door onze keuze is er een breuk ontstaan tussen God en mens...

STAP 2 (VERVOLG)

Al eeuwen door heeft de mens op talloze manieren geprobeerd de ontstane kloof te overbruggen

 

STAP 3

GODS OPLOSSING: JEZUS CHRISTUS

Jezus Christus is de enige die de ontstane kloof tussen God en ons kan overbruggen. Daartoe kwam Hij op aarde en stierf Hij tenslotte een wrede dood aan het kruis. 
 Op die manier droeg Hij de straf voor onze zonden. Hij overbrugde daarmee de kloof tussen God en ons!

  

In de Bijbel staat het zo: Maar ​Christus​ is voor ons gestorven toen we nog leefden als slechte mensen. Dat is het bewijs dat God van ons houdt! (Romeinen 5:8)

En op een andere plaats:
Jezus​ zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Je kunt alleen bij de Vader komen als je in Mij gelooft. (Johannes 14:6)

God Zelf zorgde voor de ENIGE uitweg.
Ieder mens staat voor de keuze die weg te gaan of niet, die waarheid te geloven of niet, dat leven te zoeken of niet.

 

STAP 4

ONS ANTWOORD: CHRISTUS AANNEMEN

In feite zijn er twee soorten mensen op de wereld. De ene groep die gescheiden leeft van God met alle consequenties van dien.
De andere groep die door Jezus Christus, God hebben leren kennen als hun Vader.
Zij hebben vergeving ontvangen en kunnen blij  en ontspannen leven.  Zij hebben een zinvol leven met een doel.

Dat is wat we noemen, geloven. We moeten vertrouwen op Jezus Christus en Hem persoonlijk aanvaarden als Heer over ons leven. Geloven betekent:
Er op vertrouwen dat het waar is wat Hij zegt.

Kies jij er voor om voortaan op God te vertrouwen?  Dat kan je Hem hier en nu even zeggen door heel eenvoudig het onderstaande korte gebed uit te spreken.

Here God, Ik kies ervoor om mijn hart voor U te openen.  Kom in mijn leven, vergeef mij mijn zonden en toon mij de weg die ik moet gaan. Ik bid dit in Jezus naam.  Amen.

Amen betekent, het is zo.  Dus, God heeft het gebed dat je net uitsprak gehoord en jij bent nu een volwaardig kind van God.
Je kan vanaf nu overal en altijd met Hem praten en op Hem vertrouwen.  Want Jezus zei: “En zie, Ik ben met u alle dagen...”   

We geloven dat het belangrijk is voor uw geestelijke groei om regelmatig samen te komen met andere mensen die gekozen hebben om Jezus Christus te volgen. Op die manier kunt u van elkaar leren en er voor elkaar zijn waar en wanneer nodig. Contacteer ons indien u de contactgegevens van een medegelovige in uw omgeving wenst te verkrijgen of eens een Christelijke boekwinkel wil bezoeken. 

We willen graag enkele websites en gratis online cursussen aanbevelen, klik hier om verder te gaan.