Welkom

Fantastisch dat je de weg gevonden hebt naar deze website! We hopen dat die jou verder mag helpen in je zoektocht naar God. Aarzel niet om contact op te nemen bij vragen.

Liefdesbrief
Gods liefdesbrief

Gods reddingsplan voor jou en mij

crown

God regeert

De Bijbel zegt dat God alles en iedereen geschapen heeft. En dat hij alles in de hand heeft.
(Kolossenzen 1:16-17)

Sin

Wij zondigen

Ieder van ons koos er voor om God ongehoorzaam te zijn. De Bijbel noemt dat zonde. Onze zonde veroorzaakte een kloof tussen ons en God, met de dood tot gevolg.
(Romeinen 3:23/6:23)

God voorzag

God zond Jezus. De volmaakte oplossing voor ons zondeprobleem. Om ons te redden van de dood die we verdienen en de kloof te dichten. Want dat kunnen wij als zondaars nooit klaarkrijgen. Niets anders dan geloof in Jezus redt ons!
(Johannes 3:13/Efeziërs 2:8-10)

Jezus geeft

De Bijbel zegt dat God alles en iedereen geschapen heeft. En dat hij alles in de had heeft. 
(Kolossenzen 1:16-17)

Onze reactie

Geloof in uw hart dat alleen Jezus redt. Heb berouw van je zonden, kies voor Jezus, ontvang vergeving en vertel anderen dat je voor Hem gekozen hebt.
(Johannes 14:6/Romeinen 10:9-13)

Zeg jij ook ja tegen God?

Als je er zelf geen woorden voor vindt, kan je eventueel het volgende gebed uitspreken: “Here God, kom in mijn leven, vergeef mij mijn zonden en toon mij de weg die ik moet gaan. Ik bid dit in Jezus naam. Amen.”

Amen betekent, het is zo. Dus, God heeft het oprecht gebed dat je net uitsprak gehoord. Jij bent nu een volwaardig kind van God en je mag er ten volle op vertrouwen dat Hij voor altijd bij je is. Want Jezus zei: “En zie, Ik ben met u alle dagen...”
(Matteüs 28:17-20)